كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) درويشي (ذاكر)

درويشي (ذاكر)
[ شناسنامه ]
يا محمد(ص) ....عالم در انتظار است! ...... يكشنبه 87/1/25
خدايا ....... بيدارمان کن ...... شنبه 87/1/17
بهترين عيدي ...... چهارشنبه 87/1/7
هر روزي که دراون معصيت خدا نشه عيده ...... يكشنبه 86/12/19
مدعيان دروغين ...... شنبه 86/12/11
دستاي كوچك ولي پاك و خدايي ...... چهارشنبه 86/12/8
واقعا سم پاشي دشمن چکار که نميکنه..... ...... دوشنبه 86/12/6
آقا نيا .....دروغ مي گوييم كه منتظريم .... ...... يكشنبه 86/12/5
رنگ و بوي خدا در زندگي ما چقدر است؟؟؟ ...... شنبه 86/12/4
خجل از روي شهدايم ...... جمعه 86/12/3
  ==>   ليست غير آرشيوي ها